چالش جدید برای صاحبان خودروهای توربو

تقریبا دو ماه است که عرضه بنزین سوپر در سراسر کشور متوقف شده است.اگر سری به جایگاه های بنزین بزنید خبری از بنزین سوپر نیست.در این بین صاحبان خودروی توربو با مشکلاتی از جمله خرید اکتان بوستر رو به رو شده اند.

طی چند وقت اخیر یافتن بنزین سوپر به حدی سخت شده که برنامه ها و سایت هایی برای معرفی جایگاه های عرضه کننده بنزین سوپر راه اندازی شدند.